The 22 Immutable Laws of Marketing-2. “The Law of the Category”

2. "חוק הקטגוריה: אם אינך יכול להיכנס תחילה לקטגוריה, הגדר קטגוריה חדשה אתה יכול ליצור קטגוריה חדשה ב"הראשונה מציעה הרבה מאותם יתרונות כמו להיות הראשון ויכול לקצור תשואות נהדרות. חשבו על ציוד דיגיטלי של בירה של מיכלאנג'לו (הבירה המקומית הראשונה של פרימיום) בונה), דל (יצרנית המחשבים הראשונה שמכירה ישירות), ומילר לייט (המקומי הראשון בירה דלה בקלוריות). יצירת קטגוריה חדשה יכולה לקחת אותך לכיוון החשיבה על מה חדש, לא מה טוב יותר. אם אתה יוצר קטגוריה חדשה, השתמש בה. השתמש בראש שלך .

Add Comment