The 22 Immutable Laws of Marketing-2. “The Law of the Category”

2. "חוק הקטגוריה: אם אינך יכול להיות קודם בקטגוריה, הגדר קטגוריה חדשה אתה יכול לספק הרבה מאותם יתרונות ב"יצירת קטגוריה חדשה כמו להיות הראשון ויכול לקצור תגמולים גדולים. חשוב על Mi Shilong (בירת הפרימיום הביתית הראשונה), ציוד דיגיטלי (המחשב הקטן הראשון בונה), דל (יצרנית המחשבים הראשונה שמכירה ישירות), ומילר לייט (המקומי הראשון בירה דלת קלוריות). יצירת קטגוריה חדשה יכולה לקחת אותך לכיוון החשיבה לגבי מה חדש, לא מה טוב יותר. אם אתה יוצר קטגוריה חדשה, השתמש בה. השתמש בראש שלך .

Add Comment