Sales and marketing 1 – Intro

לשיווק תמיד הייתה מטרה אחת: לנהוג במכירות. אבל עם עלייתו של בדיגיטל היה קל יותר להוציא כסף על דברים כמו בלוגים ומדיה חברתית פעילות מבלי לדעת את ההשפעה האמיתית על המכירות. אחת הסיבות שזה קורה זה מכיוון שמעטים המנהלים יודעים לאיזה סוג תוצאות ניתן לצפות מהדיגיטל צוותי שיווק. מעט אנשי מכירות יודעים לאיזה ערך ניתן לצפות משווקים דיגיטליים. ולא מספיק משווקים דיגיטליים מבינים את האתגרים תהליכים של אנשי מכירות וכיצד הם יכולים לעזור להם. בסדרת הווידיאו הזו אנו הולכים לבדוק דרכים שונות המשווקים הדיגיטליים יכולים להוסיף ערך למכירות צוותים בהתאם למודל העסקי.

Add Comment