Cas Marketing #1 : Création concept – Ateliers Goûtologie

חיפשנו valorize היצירה שהייתה לנו בתוכנו משהו שאפשר לנו ללכת קצת יותר לבד שלא הצלחתי להיכנס לכושר הרעיונות שלי ולבנות אותם ולקדם עשרה טיפים אפשרו לי אז הוא בא אלינו לעשות ביקורת חשבתי שאמצא אימונים שאגיד סטנדרט כרגיל ושם בכלל לא נגעו לו בצד היצירה הזה שבו ג'וזה דיוושתי על ג'וזה לא למעשה קצת חששתי שזה מגוחך כל הדעות הקדומות שנתתי לעצמי לצערי של 10 כריות שאיפשרו ללכת מעבר לי פתחתי את דלתותיו בהן אמרתי לעצמי ולמה לא לא מרגיע בכל מקרה יום אחד אני אומר לך לא אבל בעצם לאחר שנפגש זה די תומך ואמרתי לעצמי טוב אני הולך לשם אני הולך אני הולך כל פגישה של לקוחות אחר כך עזרה בבניית הפרוייקט שלי, כך שהסדנת הנפתחת וחווית הטעם נולדה אבל כל מילה בכל מבנה של כל מחשבה נותחו על ידי 10 עצות כדי לראות איזו משמעות הייתה בי ואיזה משמעות רציתי שם לשים ואיזה השפעה זה יכול להיות על הלקוח אז מכל המפגשים שהיו בינינו נולדו טיפות הסדנה בבית, עשיתי את הסדנאות הראשונות שלי מלווה בעצות דודי שהביאו אותי לבסוף משוב שאפשר לי להרגיש בנוח הייתי בטוח בעצמי ואז הייתי מאוד מאושרת כי בילדות היו לי פנטזיות החלום בתוכי קורם עור וגידים וזה היה שם סדנאות היין איך עם מי מאמין כל זה מובנה והיה ברור במוחי ויכולתי להמשיך ולבנות את הכל .

Add Comment