The 22 Immutable Laws of Marketing-2. “The Law of the Category”

2. "חוק הקטגוריות: אם אינך יכול להתחיל בקטגוריה, צור קטגוריה חדשה אתה יכול למצוא הרבה מאותם יתרונות ב"יצירת קטגוריה חדשה " כמו להיות הראשון ויכול לקצור תגמולים גדולים. חשבו על Mi Shilong (בירת הפרימיום הביתית הראשונה), מכשירים דיגיטליים (המחשבים הראשונים בונה), Dell (יצרנית מחשבים ראשונה שנמכרה ישירות), ומילר לייט (המקומי הראשון בירה דלה בקלוריות). יצירת קטגוריה חדשה יכולה לקחת אותך לכיוון החשיבה על מה חדש, לא מה טוב יותר. אם אתה יוצר קטגוריה חדשה, נצל אותה. השתמש בראש שלך .

Add Comment