LUVnLUGZ Marketing 2

שלום שמי דילן מרשל ואני פתיחת עמותה דרום קרולינה כינתה אהבה בין אהבה מזיקים קיימים בכדי לשמור על קשרים עם משפחות לאהוביהם בכלא בכך שהם מספקים הסעות למוסדות וממנה כדי שיוכלו לבקר את התשוקה יש לי עבור השירות הזה מגיע ניסיון אישי כמו אבי כלוא במשך חמש שנים כשהייתי בן נער זה היה מסע חזרה של 14 שעות לבקר את אבי בשבילי הייתי בר מזל מספיק כדי לבקר אותו מדי פעם ואילו עבור רוב אלה הם היו כלואים עם אבי שהם היו לא ברי מזל והם מעולם לא קיבלו ביקור היעדר ביקורים אצל אלה אסירים יוצרים תחושה של חוסר תקווה ויש מחקרים המצביעים על כך משפחות חשובות לאסירים השגת יעדים חברתיים מרכזיים כולל רצדיוויזם שפירושו דחיית ביקורים ועבריינה מחדש שאנו מאפשרים יאפשר זאת משפחות להמשך הקשר שיש להם או להמשיך לבנות חדש תשלח עם בני המשפחה האלה את הצורך עבור השירות הזה שירות נהדר שם הם 24 אלף אסירים בדרום קרולינה לבדה ומתוכם 24,000 דרום קרולינה שישים אחוז מהם הם שלנו הורים ומה שעצוב למספר הזה זה של הילדים האלה נפרדו ממשפחותיהם ממשפחותיהם הורים, יש סיכוי גבוה פי שש להיות כלוא בעצמך אתה ראה משפחות אלה בילדים אלה לעולם אל תכיר את יקיריהם כי שבעים אחוז מהם מגיעים מהכנסה נמוכה ומתוכם חמישים ושתיים אחוזים מדווחים שלא מבקרים אף פעם אתה רואה אהבה ואהבות זה לא פיתרון לבעיה אך זהו שלב לתהליך השיקום של אסיר באמצעות יישום של שירותים נוספים בהמשך הדרך השותפות עם ארגונים אחרים כרגע אנו נבטיח זאת כל מה שאנחנו לקרוא חיים טובים יותר אני מודה לך ששקלת את בן / בת הזוג איתנו על ידי עזרה במימון שאני בקש ממך בבקשה ללכת לאהבה ולזוגות com עקוב אחרינו בטוויטר ואוהב אותנו ב- בפייסבוק תוכלו גם לעקוב אחרינו התקדמות על ידי צפייה בבלוג שלנו מ- מדי פעם נגיש דרך אתה יכול גם להירשם לאתר רשימת דוא"ל שתשלח תזכורת כאשר אנו מפרסמים עדכון חדש בבלוג אתה יכול להירשם לדוא"ל זה עד הולך לאתר האינטרנט והולך לאתר צור איתנו קשר בדף או על ידי שליחת דוא"ל לעדכונים באהבה ואוהב com אני מודה אתה שוב ואני מצפה ל הישג שנוכל לראות בשבועות הקרובים חודשים ושנים .

Add Comment