Sales and Marketing Strategy for Accounting Firms Part 1

הי, אני לי פרדריקסן. היום אני רוצה לדבר איתך על אסטרטגיית מכירות ושיווק של משרדי רואי חשבון, ו זו תהיה הראשונה מבין שתי מצגות. אנחנו הולכים לכסות שניים מהבסיסיים הפעם ושניים מהם מחר. היום נדבר על אסטרטגיית המוכרים ואסטרטגיית המוכרים המסורתית. אז נתחיל קודם עם מוכר-עושה. זו אסטרטגיה מוכרת מאוד להרבה חברות. זה אחד שבו האדם שמבצע את המכירה הוא גם האדם שעושה את העבודה. נפוץ מאוד ובמיוחד בחברות קטנות יותר או בפרקטיקות קטנות יותר, בהן אותו אדם עושה את שני התפקידים. כעת יש כמה יתרונות אמיתיים של זה מכיוון שלקוחות פוטנציאליים יודעים מי הם לעבוד עם וזה חשוב מאוד להרבה לקוחות. זה גם מפתח הרבה היכרות ואמון במהלך תהליך המכירה כך שאתה מבין הלקוח, והם לא צריכים לחזור על דברים שכיסו במהלך השנה תהליך המכירה. אז, כמה יתרונות גדולים באמת. עכשיו יש גם חסרון גדול, וזהו אותו אדם שעושה את העבודה, כך אתה עסוק באמת בעבודה וההתפתחות העסקית שלך נופלת. ואז אתה עסוק באמת בפיתוח עסקי ואז פתאום אתה לא יכול לעשות הכל העבודה. אז אתה מקבל את המחזור הזה לעלות ולמטה, ומעלה ויורד עם זה, זו הבעיה. אחת הדרכים לעקוף את זה היא מודל המוכר המסורתי. עכשיו אתה רואה הרבה דברים כאלה, בעיקר בטכנולוגיית מידע וכדומה שם יש תהליך מכירות מסובך למדי, ואליו איש המכירות אחראי ליצירת, להוביל ולסגירת ההזדמנות. הם הבעלים של כל התהליך הזה, והאדם שעושה את העבודה נכנס רק כאשר מכירות קרובות. זה הרגע שהם נכנסים לזה. המוכר מתחזק את האנשים שסוגרים את המכירה, איש המכירות, מקיים מתמשך מערכת יחסים. אז יש לך יתרון שיש לך תפקידים ייעודיים ויש להם תפקידים שונים שני אנשים שונים שעושים את זה אבל שם … וזה לא מפריע לאדם כל כך עושה את העבודה, כך שאין לך מחזור מעלה ומטה, אז זה בהחלט היתרונות. עם זאת, קיימת הזדמנות מינימלית עבור העושה להכיר את הלקוח או להכיר אותו לדעת את המצב בתהליך המכירה כך שלעיתים יוצר מעבר מגושם. זה גם יוצר בעיה שיש לך שני אנשים שונים שאתה צריך לשלם עבור כמה של החפיפה. אז אלה שניים מארבעת הדגמים, בפעם הבאה נבחן את שני הדגמים שנותרו אליהם ראה אילו הם המתאימים ביותר לחברות רואי חשבון.

Add Comment